Θέματα Ερευνητικών Εργασιών 2014-2015

  1. Ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες.
    • Παιδιά πάμε Θεσσαλονίκη. Mini τουριστικός  οδηγός της πόλης μας.
    • Παιδιά πάμε Ελλάδα. Mini τουριστικός οδηγός της χώρας μας.
  2. Περιβάλλον και αειοφόρος ανάπτυξη.
    • Ανανεώσιμες μορφές ενέργειας.

Τομείς και Ειδικότητες 1ου ΕΠΑΛ ΠΟΛΙΧΝΗΣ

Τομείς και Ειδικότητες για το έτος 2014-2015

Τομέας Ειδικότητα
 Διοίκησης και Οικονομίας Υπάλληλος διοίκησης και οικονομικών υπηρεσιών
 Πληροφορικής Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού Τεχνικός ηλεκτρολογικών συστημάτων, εγκαταστάσεων και δικτύων
 Μηχανολογίας Τεχνικός Εγκαταστάσεων ψύξης αερισμού και κλιματισμού