Τομείς και Ειδικότητες 1ου ΕΠΑΛ ΠΟΛΙΧΝΗΣ

Τομείς και Ειδικότητες για το έτος 2014-2015

Τομέας Ειδικότητα
 Διοίκησης και Οικονομίας
  1. Υπάλληλος διοίκησης και οικονομικών υπηρεσιών
  2. Υπάλληλος οικονομίας και διοίκησης στον τουρισμό
  3. Υπάλληλος εμπορίας και διαφήμισης
 Πληροφορικής
  1. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
  2. Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ
  3. Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
  1. Τεχνικός ηλεκτρολογικών συστημάτων, εγκαταστάσεων και δικτύων
  2. Τεχνικός αυτοματισμού
 Μηχανολογίας Τεχνικός Εγκαταστάσεων ψύξης αερισμού και κλιματισμού
Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Τεχνικός διαχείρισης και ανακύκλωσης
Γεωπονίας, τεχνολογίας τροφίμων και διατροφής  Τεχνικός τεχνολογίας τροφίμων και ποτών