Πρόγραμμα F1 in Schools

Συμμετοχή του 1 ΕΠΑΛ Πολίχνης στο πρόγραμμα F1 in Schools

Το πρόγραμμα F1 in Schools είναι ένα από τα πιο ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα ενίσχυσης του ενδιαφέροντος των μαθητών για τις Φυσικές Επιστήμες, τις Νέες Τεχνολογίες, τη Μηχανική και τα Μαθηματικά. Επίσης, το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει και διαγωνισμό τεχνολογίας.

Continue reading